NEWS CENTER

新闻资讯

潮汕工夫茶泡法21道程序

2022-07-11

潮汕工夫茶泡法21道程序

1.备器(备具添置器)
2.生火(榄炭烹清泉)
3.净手(茶师洁玉指)
4.候火(扇风催炭白)
5.倾茶(佳茗倾素纸)
6.炙茶(凤凰重修炼)
7.温壶(孟臣淋身暖)
8.洗杯(热盏巧滚杯)
9.纳茶(朱壶纳乌龙)
10.高注(提铫速高注)
11.润茶(甘泉润茶至)
12.刮沫(移盖拂面沫)
13.冲注(高位注龙泉)
14.滚杯(烫盏杯轮转)
15.洒茶(关公巡城池)
16.点茶(韩信点兵准)
17.请茶(恭敬请香茗)
18.闻香(先闻寻其香)
19.啜味(再啜觅其味)
20.审韵(三嗅审其韵)
21.谢宾(复恭谢嘉宾)

relevant news

相关资讯